Jump to content (skip navigation)

Keyboard dla dzieci „Fun Key Kids” (FKK)

W programie „Fun Key Kids” dzieci od 6. roku życia uczą się grać na instrumencie klawiszowym typu keyboard.

Głównym celem kursu jest:

Kto może brać udział?
Dzieci w wieku 6-8 lat

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-10 uczniów

Początek strony